เว็บบอร์ดท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
การจัดทำฎีกา
โดย :  จนท. อปท
เมื่อ : 2011-10-19 14:42:31
ขอถามหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชีเรื่องการจัดทำฎีกาของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ข้อ 40 การเบิกจ่ายเงินของ อปท.ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกับหน่วยงานคลัง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริม ฯ กำหนด นั้น มีความหมายว่าแต่ละหน่วยงานต้องวางฎีกาด้วยตนเองใช่หรือไม่ ไม่ใช่ให้หน่วยงานคลังจัดทำฎีกาทุกอย่าง ขอคำตอบที่ชัดเจนด้วยคะ
 
IP :(118.173.46.180)
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  อนุ
ตอบเมื่อ : 2011-10-19 15:41:26    IP : (118.173.231.150)
ถูกต้องแล้วครับฏีกาของกองหรือใหนกองนั้นต้องจัดทำครับ เช่นเงินเดือนสำนักปลัด โครงการต่าง ๆ ของสำนักปลัด สำนักปลัดต้องวางเอง ซึ่งหมายถึงการจัดทำด้วยครับ กองใครกองมันครับ

 
  ความคิดเห็นที่ : 1
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  Amp
ตอบเมื่อ : 2011-10-20 12:56:24    IP : (125.25.126.94)
วางเบิกของส่วนไหนส่วนนั้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ : 2
Mail to Amp
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ธุรการ
ตอบเมื่อ : 2011-10-20 14:17:11    IP : (118.173.5.15)
เป็นอีกคนหนึ่งที่จัดทำฎีกาเอง เพราะเดี๋ยวนี้ได้มีการแบ่งส่วน
หรือกองที่ชัดเจน และมีหน้าที่ชัดเจน ที่สำคัญบุคลากรแต่ละส่วนก็มีมากขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทุกคนต้องช่วยกันเนื่องจากบุคลากรน้อย บางท่านต้องทำ 2 หน้าที่ก็มี
ฉะนั้น เดี๋ยวนี้จึงได้มีการมอบหมายให้แต่ละส่วนรับผิดชอบ
จัดทำเอง

 
  ความคิดเห็นที่ : 3
Mail to ธุรการ
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  สงสัย
ตอบเมื่อ : 2011-10-20 14:39:32    IP : (118.174.128.125)
อยากทราบว่าใน อบต.มีตำแหน่งการเงินคนเดียวสังกัดส่วนการคลัง แล้วสังกัดอื่นไม่มี บุคคลที่ทำหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเงินจะต้องทำฏีกาของส่วนอื่นเองทั้งหมดอย่างนั้นหรือ แล้ว การเงินส่วนการคลังรับผิดชอบงานหรือไปทำงานเยี่ยงใดต่อ

 
  ความคิดเห็นที่ : 4
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ธุรการส่วนสำนักปลัด
ตอบเมื่อ : 2011-10-20 14:48:39    IP : (118.173.35.246)
วางเบิกส่วนไหนส่วนนั้นคะ ส่วนสำนักปลัดก็ต้องทำเองคะ ไม่ใช่งานหนักหนาอะไรเลย เพราะตอนนี้งานมีเยอะมาก การเงินก็ต้องทำงานอย่างอื่นเหมือนกันคะ

 
  ความคิดเห็นที่ : 5
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  สงสัยมาก
ตอบเมื่อ : 2011-10-20 15:31:43    IP : (118.174.6.34)
เห็นด้วยกับความคิดที่ 4 ถ้าการเงินไม่ทำฏีกาแล้วจะทำอะไร ตามมาตรฐานตำแหน่งการเงินก็ต้องทำฏีกา และในส่วนอื่นก็ไม่มีการเงิน ถ้าตำแหน่งอื่นมาทำฏีกาด้วยก็เท่ากับทำหลายหน้าที่ ส่วนการเงินก็ทำแค่การเงินอย่างเดียว อย่างนั้นหรือ

 
  ความคิดเห็นที่ : 6
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  อยากรู้
ตอบเมื่อ : 2011-10-21 09:30:48    IP : (118.173.14.227)
ขอถามนิติกรในฐานะที่จบกฎหมาย ขอให้วิเคราะห์ระเบียบหัวข้อดังกล่าวด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ : 7
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  การเงิน
ตอบเมื่อ : 2011-10-21 10:11:21    IP : (203.113.23.216)
แต่ละส่วนแค่จัดทำฏีกาเบิกเงิน แล้วส่งให้ส่วนการคลังเป็นผู้ทำต่อ เช่น ลงเลขที่คลังรับ เขียนเช็ค ทำรายงานจัดทำเช็ค จ่ายเช็ค ลงบัญชี งานบัญชีมีอีกมากมายนัก แค่แต่ละส่วนพิมพ์ฏีกามาเองเท่านั้น เพราะส่วนคุณอยากจะเบิกอะไรก็ทำเบิกมาก็แค่นั้นเอง แหม การเงินไม่ได้สบายอย่างนั้นหรอก แค่เอาฎีกาไปพิมพ์เอง จะเป็นจะตาย

 
  ความคิดเห็นที่ : 8
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  22
ตอบเมื่อ : 2011-10-21 12:38:31    IP : (118.173.156.211)
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็แยกส่วนชัดจนอยู่แล้ว ดังนั้นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องจัดทำฎีกาเอง และส่งให้หน่วยงานคลัง ถ้าไม่จัดทำฎีกาก็ไม่ต้องเบิกจ่าย จบ

 
  ความคิดเห็นที่ : 9
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  บันทึกข้อมูล(สำนักปล
ตอบเมื่อ : 2011-10-23 08:48:26    IP : (182.232.101.240)
ในระเบียบบอกชัดเจนแล้วว่าต้องให้แต่ละส่วนจัดทำเพื่อนำส่งคลัง เพราะการเงินไม่ได้มีไว้เพื่อจัดทำฎีกาอย่างเดียวงานอื่นก็เยอะมากแล้ว อย่าอ้างเหตุผลทำไม่ได้ เพราะอย่างไรต้องทำตามระเบียบ ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันแต่ระเบียบบอกมาก็ต้องทำตาม ไม่เห็นตาย

 
  ความคิดเห็นที่ : 10
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ตอบผู้ไม่รู้
ตอบเมื่อ : 2011-10-25 12:27:30    IP : (180.180.194.194)
การเงินมีหน้าที่มากกว่าที่คุณคิดน่ะก่ะอีแค่คุณวางฎีกามามันจะลำบากอะไรหนักหนา พวกคุณวางมาอย่างเดียวก้อเสร็จแตการเงินต้องมาเก็บรายละเอียดต่างๆตรวจสอบความถูกต้อง ต้องเก็นฎีกา รายงานค่าให้จ่ายประจำเดือน ทั้งอำเภอ คลังจังหวัด ฯลฯ
เนี่ยสิ้นปีกันยา คุณๆ วางดีกามาเสร็จแล้ว แต่การเงินยังรายงานค่าใช้จ่ายของคุณๆยังไม่เส็จเลย

 
  ความคิดเห็นที่ : 11
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ผู้อ่านระเบียบเข้าใจ
ตอบเมื่อ : 2011-10-25 18:55:40    IP : (49.230.1.218)
ระเบียบบอกชัดเจนว่าให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาต่อหน่วยงานคลังนั้นหมายถึงแต่ละส่วนต้องวางฎีกาเบิกจ่ายด้วยตนเอง การเงินไม่ได้มีหน้าที่มาทำฎีกาของหน่วยงานอื่น

 
  ความคิดเห็นที่ : 12
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ผู้อ่านระเบียบเข้าใจ
ตอบเมื่อ : 2011-10-25 18:56:46    IP : (49.230.1.218)
ระเบียบบอกชัดเจนว่าให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาต่อหน่วยงานคลังนั้นหมายถึงแต่ละส่วนต้องวางฎีกาเบิกจ่ายด้วยตนเอง การเงินไม่ได้มีหน้าที่มาทำฎีกาของหน่วยงานอื่น

 
  ความคิดเห็นที่ : 13
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ช่างมัน
ตอบเมื่อ : 2012-12-14 13:19:16    IP : (183.88.12.99)
ผมมองเรื่องนี้แบบเป็นกลาง แบบนี้ คือ ในส่วนของระเบียบ ข้อ 40 นั้นเจตนาเขาต้องการให้แต่ละส่วนเป็นคนวางเพราะคนเบิกต้องรู้ว่าตัวเองจะเบิกอะไร เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้างอันนี้ชัด แต่ประเด็นก็คือว่าในระเบียบไม่ได้กล่าวไว้ว่า ใครมีหน้าที่จัดทำฎีกา? เพราะตอนนี้เรากำลังเถียงกันในประเด็นนี้เป็นหลัก ถามว่าถ้าให้แต่ละส่วนทำฎีกาเอง คำถามคือว่าแล้วตำแหน่งไหนล่ะที่ต้องทำ? ในเมื่อบุคลากรในส่วนนั้นไม่มีใครที่มีความรู้ในด้านการเงินและบัญชี ยกตัวอย่างเช่น ส่วนโยธา ก็มีแต่นายช่าง ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ หัวหน้าส่วนเป็นต้น บุคคลเหล่านี้ไม่ได้จบ
มาด้านนี้ ถ้าจะให้เขาเหล่านี้ทำมันก็คงจะไม่ถูกต้อง (ถ้าอย่างนั้นในอบต.ก็ไม่ต้องจ้างส่วนอื่นแล้วเพราะส่วนโยธาสามารถทำเองได้หมดถูกต้องมั้ย ถ้าเรามองกลับกันถ้าส่วนการคลังเองอยากจะกั้นห้องในสำนักงาน ก็ไม่ต้องให้ช่างไปสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา เพราะในเมื่อเราแยกกันแล้ว ส่วนการคลังก็ต้องสามารถทำหน้าที่นี้ได้ด้วยถูกต้องมั้ย แต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้ดีเท่ากับช่างหรอก) ดังนั้นถ้าเรามามองว่าตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่มีหน้าที่จัดทำฎีกาก็คือ จนท.การเงินและบัญชี ซึ่งถามว่าแล้วตำแหน่งนี้สังกัดอยู่ในส่วนไหนล่ะ? คำตอบคือส่วนการคลัง (ยกเว้นบางอปท.ที่แต่ละส่วนมีเป็นของตัวเองอันนี้จบ...)
ดังนั้น สรุปความเห็นของผมก็คือว่า จนท.การเงินและบัญชีเป็นคนจัดทำฎีกา แล้วให้หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงนามและตรวจทาน แล้วส่งให้ส่วนการคลังต่อไป..............

 
  ความคิดเห็นที่ : 14
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  อยากรู้
ตอบเมื่อ : 2013-03-19 11:33:28    IP : (182.52.84.126)
สำนักอื่น พิมพ์ฎีกาแล้วต้องเซ็นต์ชื่อช่องผู้พิมพ์ฎีกาด้วยไหม
หรือพิมพ์ฎีกาอย่างเดียว

 
  ความคิดเห็นที่ : 15
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  Jeep
ตอบเมื่อ : 2013-04-25 10:38:55    IP : (27.55.143.219)
แล้วมาตรฐานตำแหน่งมีไว้เผื่อ...............

 
  ความคิดเห็นที่ : 16
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nakhonlocal.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป