หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1573 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101559
ที่ นศ 0023.5/ว 509 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101558
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 5696 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101557
ที่ นศ 0023.3/ว 5695 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101556
ที่ นศ 0023.3/ว 5691 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101555
ที่ นศ 0023.5/ว 5686 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101554
ที่ นศ 0023.1/ว 507 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101553
ที่ นศ 0023.2/ว 5682 ลว. 29 ต.ค. 2563
nrt63101552
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5677 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101551
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5676 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101550
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5672 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101549
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5670 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101548
ที่ นศ 0023.4/ว 5659 ลว. 28 ต.ค. 2563
nrt63101547
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5656 ลว. 27 ต.ค. 2563
nrt63101546
ที่ นศ 0023.5/ว 504 ลว. 27 ต.ค. 2563
nrt63101545
ที่ นศ 0023.5/ว 503 ลว. 27 ต.ค. 2563
nrt63101544
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5653 ลว. 27 ต.ค. 2563
nrt63101542
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5633 ลว. 27 ต.ค. 2563
nrt63101543
นศ 0023.3/ว 5629 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563
nrt63101541
ที่ นศ 0023.5/ว 502 ลว. 26 ต.ค. 2563
nrt63101540
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5620 ลว. 26 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|