หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1386 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081180
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4434 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081179
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4432 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081178
ที่ นศ 0023.4/ว 4431 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081177
ที่ นศ 0023.5/ว 390 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081182
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4435 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081181
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 391 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081176
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 4428 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081173
ที่ นศ 0023.2/ว 389 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081175
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4423 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081174
ที่ นศ 0023.3/ว 4422 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081172
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4417 ลว. 17 ส.ค. 2563
ืnrt63081170-1
ที่ นศ 0014.2/15002ลว.13ส.ค.63
nrt63081171
ด่วนที่สุด ที่นศ0023.3/ว4408ลว.14ส.ค.63
nrt63081170
ที่ นศ 0023.5/ว367ลว.14ส.ค.63
nrt63081169
ด่วนที่สุด ที่นศ0023.3/ว366ลว.14ส.ค.63
nrt63081168
ด่วนที่สุด ที่นศ0023.4/ว4388ลว.14ส.ค.63
nrt63081167
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว365ลว.14ส.ค.63
ืnrt63081165
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4386ลว.13ส.ค.63
nrt63081166
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 364 ลว. 13 ส.ค. 2563
nrt63081164
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 484 ลว. 13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|