หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1386 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081163
ที่ นศ 0023.3/ว 483 ลว. 13 ส.ค.2563
nrt63081162
ที่ นศ 0023.3/363 ลว. 13 ส.ค. 2563
nrt63081161
ที่ นศ 0023.3/ว 4385 ลว.13 ส.ค. 2563
ืnrt63081160
ที่ นศ 0023.5/ว4377 ลว.13ส.ค.63
nrt63081158
ที่ นศ 0023.2/ว4367ลว.13ส.ค.63
ืnrt63081159
ที่ นศ 0023.5/ว362ลว.13ส.ค.63
nrt63081157
ที่ นศ 0023.5/ว361 ลว.11ส.ค.63
nrt63081156
ที่ นศ 0023.4/ว360 ลว.11ส.ค.63
nrt63081155
ที่ นศ 0023.1/ว4257 ลว.6ส.ค.63
nrt63081153
ที่ นศ 0023.3/ว 4350 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
nrt63081154
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4351 ลว. 11 ส.ค. 2563
nrt63081152
ที่ นศ 0023.3/ว 359 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
nrt63081151
ที่ นศ 0023.5/ว358ลว.11ส.ค.63
nrt63081143
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4316 ลว.10ส.ค.63
nrt63081148
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4328 ลว.11ส.ค.63
nrt63081147
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4329 ลว.11 ส.ค.63
nrt63081150
ที่ นศ 0023.3/ว4325 ลว.11ส.ค.63
nrt63081149
ที่ นศ 0023.3/ว4324ลว.11ส.ค.63
ืnrt63081144
ที่ นศ 0023.2/ว4327 ลว.11ส.ค.63
nrt63081142-1
ที่ นศ 0023.5/ว4320 ลว.11ส.ค.63
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|