หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt63091316
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4929 ลว.14ก.ย.63
nrt63091315
ที่ นศ 0023.3/ว 4921 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091314
ที่ นศ 0023.3/ว 4923 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091313
ที่ นส 0023.3/ว 4925 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091312
ที่ นศ 0023.3/ว 4920 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091311
ที่ นศ 0023.3/ว 4919 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091310
ที่ นศ 0023.3/ว 4917 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091309
ที่ นศ 0023.3/ว 4915 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091308
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4913 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091307
ที่ นศ 0023.2/ว 4914 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091306
ที่ นศ 0023.2/ว 4912 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091305
ที่ นศ 0023.3/ว 4916 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091304
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4911 ลว. 14 ก.ย. 2563
ืnrt63091303
ที่ นศ 0023.5/ว436ลว.11ก.ย.63
nrt63091232
ที่ นศ 0023.3/ว 4885 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563
nrt63091231
เรื่อง ขอให้ตอบแบบสอบถาม [อ่าน 536 คน]     10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4876 ลว.10 ก.ย.63
ืnrt63091230-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4875 ลว.
ืnrt63091297
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4861ลว.9ก.ย.63
nrt63091298
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 434 ลว. 9 ก.ย.2563
ืnrt63091299
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4852 ลว. 9 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|