หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081009
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4185 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071100
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 41 84 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071098
ที่ นศ 0023.1/ว 335 ลว. 31 ก.ค. 2563
nrt63071097
ที่ นศ 0023.5/ว334 ลว.31 ก.ค63
nrt63071096
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4121 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071094
ที่ นศ 0023.5/ว 333 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071095
ที่ นศ 0023.3/ว 4103 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071093
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 4106 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071092
นศ 0023.3/ว 332 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071091
นศ 0023.3/ว 331 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071090
นศ 0023.3/ว 4113 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071089
นศ 0023.3/ว 4112 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071088
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4104 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071087
ที่ นศ 0023.2/ว 4084 ลว. 29 ก.ค. 2563
nrt63071086
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4080 ลว. 29 ก.คง 2563
nrt63071085
ด่วน ที่ นศ 0023.2/ว 4081 ลว. 29 ก.ค. 2563
nrt63071084
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4077 ลว. 29 ก.ค. 2563
nrt63071083
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4074 ลว. 29 ก.ค. 2563
nrt63071082
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4059 ลว.24 ก.ค.63
ืnrt63071081
ที่ นศ 0023.3/ว4056 ลว.24 ก.ค.63
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|