หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63071054
ที่ นศ 0023.5/ว 314 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071053
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.4/ว3924 ลว.20 ก.ค.63
nrt63071052
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3929 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071051
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ ว 3926 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071050
ที่ นศ 0023.3/ว 3924 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071049
ที่ นศ 0023.3/ว 3925 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071048
ที่ นศ 0023.3/ว 3923 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071047
ที่ นศ 0023.3/ว 3921 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071046
ที่ นศ 0023.3/ว 3920 ลว. 20 ก.ค. 2563
nrt63071045
ที่ นศ 0023.2/ว 311 ลว. 17 ก.ค. 2563
nrt63071029
ที่ นศ 0023.5/ว 306 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071044
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3875 ลว. 16 ก.ค. 2563
ืnrt63071043
ที่ นศ 0023.5/ว309 ลว.17ก.ค.63
nrt63071042
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3894 ลว. 17 ก.ค. 2563
nrt63071041
ที่ นศ 0023.3/ว 3887 ลว. 17 ก.ค. 2563
nrt63071040
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 3874 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071039
ที่ นศ 0023.5/ว 3869 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071038
ที่ นศ 0023.5/ว 3868 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071037
ที่ นศ 0023.5/ว 3866 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071036
ที่ นศ 0023.2/ว 3871 ลว. 16 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|