หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081214
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 400 ลว. 24 ส.ค. 2563
nrt63081213
ที่ นศ 0023.1/ว 398 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081212
ที่ นศ 0023.5/ว 399 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081211
ที่ นศ 0023.5/ว15723 ลว. 24 ส.ค. 2563
nrt63081210
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4546 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081209
ที่ นศ 0023.3/ว 4543 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081208
ที่ นศ 0023.5/ว 397 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081207
ด่วน ที่ นศ 0023.2/ว 4539 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081206
ที่ นศ 0023.2/ว 4526 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081205
ที่ นศ 0023.3/ว 4525 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081204
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4523 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081203
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4521 ลว. 21 ส.ค. 2563
nrt63081201
ที่ นศ 0023.5/ว 396 ลว. 20 ส.ค. 2563
nrt63081202
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4508 ลว. 20 ส.ค. 2563
nrt63081200
ที่ นศ 0023.5/ว 4502 ลว. 20 ส.ค. 2563
nrt63081199
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4500 ลว. 20 ส.ค. 2563
nrt63081198
ที่ นศ 0023.2/ว 4494 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081197
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4487 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081196
ที่ นศ 0023.3/ว 4488 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081194
ที่ นศ 0023.5/ว 395 ลว. 19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|