หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081193-1
ที่ นศ 0017.2/ว 4484 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081195
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4486 19 ส.ค. 2563
nrt63081193
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4480 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081189
ที่ นศ 0023.3/ว 4474 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081192
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4473 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081191
ที่ นศ 0023.3/ว 4471 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081190
ด่วนที่สุด ที่ นศ.0023.3/ว 4470 ลว. 19 ส.ค.2563
nrt63081188
ที่ นศ 0023.2/ว 4468 ลว. 19 ส.ค. 2563
nrt63081187
ที่ นศ 0023.5/ว 394 ลว. 18 ส.ค. 2563
nrt63081185
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4451 ลว. 18 ส.ค. 2563
nrt63081184
ที่ นศ 0023.2/ว 352 ลว. 18 ส.ค. 2563
nrt63081186
ที่ นศ 0023.3/ว 353 ลว.18 ส.ค. 2563
nrt63081183
ที่ นศ 0023.4/ว 4436 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081180
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4434 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081179
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4432 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081178
ที่ นศ 0023.4/ว 4431 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081177
ที่ นศ 0023.5/ว 390 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081182
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4435 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081181
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 391 ลว. 17 ส.ค. 2563
nrt63081176
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 4428 ลว. 17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|