หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6307972
ที่ นศ 0023.3/ว 3661 ลว. 8 ก.ค. 2563
nrt6307971
ที่ นศ 0023.3/ว 284 ลว. 8 ก.ค. 2563
nrt6307970
ที่ นศ 0023.3/ว 283 ลว. 8 ก.ค. 2563
nrt6307969
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 282 ลว. 8 ก.ค. 2563
nrt6307968
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 281 ลว. 8 ก.ค. 2563
์nrt6307967
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว279 ลว.3ก.ค.63
nrt6307966
ที่ นศ 0023.3/ว 3603 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307965
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3618 ลว. 3 ก.ค. 2563
nrt6307964
ที่ นศ 0023.3/ว 3617 ลว. 3 ก.ค. 2563
nrt6307963
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 278 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307961
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3599 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307960
ที่ นศ 0023.5/ว 3597 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307959
ที่ นศ 0023.3/ว 277 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307957
ที่ นศ 0023.3/ว 3596 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307956
ที่ นศ 0023.3/ว 3595 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307955
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน [อ่าน 421 คน]     02 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 275 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6307954
ที่ นศ 0023.5/ว 276 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6306952
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3586 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6306953
ที่ นศ 0023.2/ว 3587 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6306951
ที่ นศ 0023.5/ว 273 ลว. 1 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|