หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1383 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306952
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3586 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6306953
ที่ นศ 0023.2/ว 3587 ลว. 2 ก.ค. 2563
nrt6306951
ที่ นศ 0023.5/ว 273 ลว. 1 ก.ค. 2563
nrt6306950
ที่ นศ 0023.3/ว 274 ลว. 1 ก.ค. 2563
nrt6306948
ที่ นศ 0023.3/ว 3563 ลว. 1 ก.ค. 2563
nrt6306949
ที่ นศ 0023.5/ว 272 ลว. 1 ก.ค. 2563
nrt6306947
ที่ นศ 0023.3/ว 3513 ลว. 29 มิ.ย. 2563
nrt6306946
ที่ นศ 0023.2/ว 3557 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306945
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3548 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306937
ที่ นศ 0023.5/ว 399 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306944
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3545 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306943
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 271 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306942
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3541 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306941
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3539 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306940
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3534 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306939
ที่ นศ 0023.3/ว 270 ลว. 30 มิ.ย. 2563
nrt6306938
ที่ นศ 0023.3/ว 269 ลว. 30 มิ.ย.2563
nrt6306936
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 269 ลว. 29 มิ.ย. 2563
nrt6306935
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3528 ลว. 29 มิ.ย. 2563
nrt6306932
ที่ นศ 0023.5/ว 267 ลว. 29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|