หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306890
ที่ นศ 0023.3/ว 246 ลวง 19 มิ.ย. 2563
nrt6306889
ที่ นศ 0023.3/ว 3375 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306888
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 244 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306886-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0014.2/1705 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306887
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3366 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306886
ที่ นศ 0023.3/ว 11465 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306885
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3365 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306884
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3355 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306883
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3356 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306882
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3354 ลว. 19 มิ.ย. 2563
nrt6306880
ที่ นศ 0023.3/ว 3337 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306881
ที่ นศ 0023.3/ว 243 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306879
ที่ นศ 0023.3/ว 3336 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306878
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3334 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306877
ที่ นศ 0023.5/ว 3332 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306876
ที่ นศ 0023.1/ว 242 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306875
ที่ นศ 0023.1/ว 3329 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306874
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3328 ลว. 18 มิ.ย. 2563
nrt6306873
ที่ นศ 0023.5/ว 241 ลว. 17 มิ.ย. 2563
nrt6306872
ที่ นศ 0023.5/ว 3297 ลว. 17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|