หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305777
ที่ นศ 0023.1/ว 208 ลว. 28 พ.ค. 2563
nrt6305776
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2921 ลว. 28 พ.ค. 2563
nrt6305775
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2899 ลว. 27 พ.ค. 2563
nrt6305774-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0032.011/ว 9696 ลว. 25 พ.ค. 2563
nrt6305774
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 205 ลว. 27 พ.ค. 2563
nrt6305773
ที่ นศ 0023.2/ว 2887 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305772
ที่ นศ 0023.5/ว 204 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305771
ที่ นศ 0023.1/ว 203 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305770
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2880 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305769
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2879 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305768
ที่ นศ 0023.3/ว 202 ลว. 26 พ.ค. 2563
nrt6305767
ที่ นศ 0023.3/ว201 ลว. 26 พ.ค.2563
nrt6305766
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 2860 ลว. 25 พ.ค. 2563
nrt6305765
ที่ นศ 0023.5/ว 2854 ลว. 25 พ.ค. 2563
nrt6305764
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2855 ลว. 25 พ.ค. 2563
nrt6305763
ที่ นศ 0023.2/ว 200 ลว. 25 พ.ค. 2563
nrt6305762
ที่ นศ 0023.5/317 ลว. 22 พ.ค. 2563
nrt6305761
ที่ นศ 0023.2/ว 2840 ลว. 22 พ.ค. 2563
nrt6305760
ที่ นศ 0023.1/ว 199 ลว. 22 พ.ค. 2563
nrt6305759
ที่ นศ 0023.4/ว 2831 ลว. 22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|