หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305758
ที่ นศ 0023.5/ว 198 ลว. 21 พ.ค. 2563
nrt6305757
ที่ นศ 0023.5/ว 2819 ลว. 21 พ.ค. 2563
nrt6305756
ที่ นศ 0023.3/ว 197 ลว. 21 พ.ค. 2563
nrt6305755
ที่ นศ 0023.5/ว 196 ลว. 21 พ.ค. 2563
nrt6305753
ที่ นศ 0023.5/ว 2807 ลว. 20 พ.ค. 2563
nrt6305754
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2809 ลว. 21 พ.ค. 2563
nrt6305750
ที่ นศ 0023.5/ว 193 ลว. 20 พ.ค. 2563
nrt6305752
ที่ นศ 0023.5/ว 195 ลว. 20 พ.ค. 2563
nrt6305749
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2799 ลว. 20 พ.ค. 2563
nrt6305748
ที่ นศ 0023.3/ว 192 ลว. 20 พ.ค. 2563
nrt6305747
ที่ นศ 0023.2/ว 2773 ลว.19 พ.ค.63
nrt6305743
ที่ นศ 0023.5/ว 309 ลว.19 พ.ค.63
nrt6305746
ที่ นศ 0023.3/ว 2788 ลว. 19 พ.ค. 2563
nrt6305745
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2787 ลว. 19 พ.ค. 2563
nrt6305744
ที่ นศ 0023.3/ว 2786 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
nrt6305742
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2771 ลว. 19 พ.ค. 2563
nrt6305741
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2769 19 พ.ค. 2563
nrt6305740
ที่ นศ 0023.1 /ว 190 ลว. 19 พ.ค. 2563
nrt6305739
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2759 ลว. 19 พ.ค. 2563
nrt6305738
ที่ นศ 0023.3/ว 2760 ลว. 19 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|