หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2565
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 720 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt650176
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 21 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt650175
ที่ นศ 0023.3/ว 318 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt650174
ที่ นศ 0023.3/ว 316 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt650173
ที่ นศ 0023.2/ว 302 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt650171
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 308 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt650170
การคัดเลือกนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) กรณีพ้นจากตำแหน่ง [อ่าน 432 คน]     19 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 307 ลว. 19 ม.ค. 2565
nrt65010069
นศ 0023.3/ว 306 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
nrt650172
ที่ นศ 0023.5/ว 20 ลวง 19 ม.ค. 2565
nrt650168
ที่ นศ 0023.3/ว 286 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650167
ที่ นศ 0023.2/ว 280 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650166
ที่ นศ 0023.1/ว 19 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650165
ที่ นศ 0023.2/ว 278 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650164
ที่ นศ 0023.3/ว 276 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650163
ที่ นศ 0023.3/ว 275 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650162
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 274 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650161
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 273 ลว. 18 ม.ค. 2565
nrt650160-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0014.2/351 ลว. 14 ม.ค. 2565
nrt650160
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 258 ลว. 17 ม.ค. 2564
nrt650158
nrt65010055
นศ 0023.3/ว 251 ลว. 17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36|