หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1386 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305721
ที่ นศ 0023.3/ว 2682 ลว. 14 พ.ค. 2563
nrt6305720
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2669 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305719-1
ที่ นศ 0032.011/ว 2257 ลว. 8 พ.ค. 2563
nrt6305719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 184 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305718
ที่ นศ 0023.5/ว 183 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305717
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2660 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305716
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2659 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305715
ที่ นศ 0023.2/ว 2657 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305714
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2653 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305713-1
ที่ นศ 0023.3/ว182 ลว.13พ.ค.63
nrt6305713
ที่ นศ 0023.3/ว2650 ลว.13พ.ค.63
nrt6305711
ที่ นศ 0023.3/ว2649 ลว.13พ.ค.63
nrt6305709
ที่ นศ 0023.3/ว 2641 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305710
ที่ นศ 0023.3/ว 2643 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
nrt6305708
ที่ นศ 0023.3/ว 2640 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305707
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2639 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305704
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2635 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305706
ที่ นศ 0023.3/ว 2636 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305703
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 181 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305702
ที่ นศ 0023.3/ว 180 ลว. 12 พ.ค.2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|