หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305679
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2539 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305678
ที่ นศ 0023.3/ว2535 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305677
ที่ นศ 0023.3/ว 2531 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305676
ที่ นศ 0023.3/ว 2530 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305675
ที่ นศ 0023.3/ว 2533 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305674-1
ที่ นศ 0032.011/ว 2166 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6305674
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2506 ลว. 1 พ.ค. 2563
nrt6304673
ที่ นศ 0023.3/ว 2474 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6305672
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2494 ลว. 1 พ.ค. 2563
nrt6305671
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 173 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt630470
ที่ นศ 0023.3/ว 2475 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
nrt6304669
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2473 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6304668
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2470 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6304667
ที่ นศ 0023.5/ว 2463 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6304665
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2456 ลว. 30 เม.ย. 2563
nrt6304664
ที่ นศ 0023.3/ว 170 ลว.29 เม.ย. 2563
nrt6304663
ที่ นศ 0023.5/271 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304662
ที่ นศ 0023.5/270 ลวง 29 เม.ย. 2563
nrt6304661
ที่ นศ 0023.1/ว 169 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304660
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2430 ลว. 29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|