หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304655
ที่ นศ 0023.3/ว 2405 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304654
ที่ นศ 0023.3/ว 2404 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304648-4
ที่ นศ 0014.2/1268 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304651-3
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว1920 ลว. 2 เม.ย. 2563
nrt6304651-2
ด่วนที่สุด ที่ นศ0017.2/ว2276 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304651-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ0017.2/ว2361 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304653
ที่ นศ 0023.3/ว 2379 ลว. 27 เม.ย. 2563
nrt6304652
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2373 ลว. 27 เม.ย. 2563
nrt6304650
ที่ นศ 0023.3/ว 167 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304649
ที่ นศ 0023.3/ว 166 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304651
ที่ นศ 0023.5/261 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304648
ที่ นศ 0023.5/ว 164 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304646
ที่ นศ 0023.5/258 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304647
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2356 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304644
ที่ นศ 0023.3/ว 2346 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304643
ที่ นศ 0023.3/ว 2341 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304642
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2340 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304641
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2339 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304640
ขอเชิญประชุม [อ่าน 577 คน]     23 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 163 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304639
ที่ นศ 0023.1/ว 162 ลว. 22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|