หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304636
ที่ นศ 0023.3/ว 2322 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304638
ที่ นศ 0023.3/ว 2324 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304637
ที่ นศ 0023.3/ว 161 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304635
ที่ นศ 0023.2/ว 2323 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304634
ที่ นศ 0023.3/ว 160 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304633
ที่ นศ 0023.3/ว 159 ลว. 22 เม.ย.2563
nrt6304632
ที่ นศ 0023.5/ว 2319 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304630
ที่ นศ 0023.5/ว 157 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304629
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2318 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304631
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 158 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304627-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ0017.2/ว2279 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304628
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2310 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304627
ที่ นศ0017.3/ว2140 ลว. 13 เม.ย. 2563
nrt6304626
ที่ นศ 0023.5/ว 255 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304625
ที่ นศ 0023.3/ว 156 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304624
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 155 ลว. 21 เม.ย.2563
nrt6304623
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2297 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304622
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2295 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304621
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2294 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304620
ที่ นศ 0023.5/ว 154 ลว. 20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|