หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1383 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304622
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2295 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304621
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2294 ลว. 21 เม.ย. 2563
nrt6304620
ที่ นศ 0023.5/ว 154 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304619
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 153 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304618
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2274 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304616
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2261 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304617
ที่ นศ 0023.3/ว 2272 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
nrt6304615
ที่ นศ 0023.3/ว 2266 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304614
ที่ นศ 0023.3/ว 2265 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304613
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2267 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304610
ที่ นศ 0023.3/ว 2260 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304612
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2263 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304609
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2259 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304611
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2262 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304608-1
ที่ นศ 0017.3/ว 2164 ลว. 14 เม.ย. 2563
nrt6304608
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 2253 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304604
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2238 ลว. 17 เม.ย. 2563
nrt6304607
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2249 ลว. 17 เม.ย. 2563
nrt6304606
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ [อ่าน 465 คน]     17 เม.ย. 2563
ที่ นศ 0023.3/ว 2245 ลว. 17 เม.ย. 2563
nrt6304605
ที่ นศ 0023.1/ว 152 ลว. 17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|