หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305695
ที่ นศ 0023.3/ว 2590 ลว. 8 พ.ค. 2563
nrt6305694
ที่ นศ 0023.5/ว 178 ลว. 8 พ.ค. 2563
nrt6305693
ที่ นศ 0023.3/ว 2589 ลว. 8 พ.ค. 2563
nrt6305692
ที่ นศ 0023.3/ว 177 ลว. 8 พ.ค. 2563
nrt6305691
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2578 ลว. 7 พ.ค. 2563
nrt6305690
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2577 ลว. 7 พ.ค. 2563
nrt6305689
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 176 ลว. 7 พ.ค. 2563
nrt6305688
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2571 ลว. 7 พ.ค. 2563
nrt6305686-1
ที่ นศ0017.2/ว2516 ลว. 2 พ.ค. 2563
nrt6305686
ที่ นศ 0023.5/ว 2551 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305684
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2544 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305683
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.3/ว 2543 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305682
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2541 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305681
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2540 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305680
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2538 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305679
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2539 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305678
ที่ นศ 0023.3/ว2535 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305677
ที่ นศ 0023.3/ว 2531 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305676
ที่ นศ 0023.3/ว 2530 ลว. 5 พ.ค. 2563
nrt6305675
ที่ นศ 0023.3/ว 2533 ลว. 5 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|