หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304501
ด่วนที่สุด ที่ นศ /ว 1899 ลว. 1 เม.ย. 2563
nrt6304500
ที่ นศ 0023.5/ว 1891 ลว. 1 เม.ย. 2563
nrt6304499
รายงานบทสรุปผู้บริหาร [อ่าน 412 คน]     01 เม.ย. 2563
ที่ นศ 0023.3/ว 1888 ลว. 1 เม.ย. 2563
nrt6304498
ที่ นศ 0023.5/ว 1889 ลว. 1 เม.ย. 2563
nrt6304497
ที่ นศ 0023.3/ว 132 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6304496
ที่ นศ 0023.3/ว 1887 ลว. 1 เม.ย. 2563
nrt6303495
ที่ นศ 0023.5/209 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6303487
ที่ นศ 0023.3/ว 1818 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303494
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1848 ลว. 31 มี.ค.2563
nrt6303493
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1838 ลว. 31 มี.ค.2563
nrt6303492
ที่ นศ 0023.3/ว 1840 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6303491
ที่ นศ 0023.5/ว 131 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6303490
ที่ นศ 0023.3/ว 1834 ลว. 31 มี.ค.2563
nrt6303489
ที่ นศ 0023.3/ว 1825 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6303488
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1822 ลว. 31 มี.ค. 2563
nrt6303486
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1813 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303485
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 130 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303484
ที่ นศ 0023.2/ว 1803 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303449
ที่ นศ 0023.5/ว121 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303482
ที่ นศ 0023.3/ว 1800 ลว. 30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|