หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1383 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6303464
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1751 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303451
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1683 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303463
ที่ นศ 0023.3/ว 1744 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303462
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1742 ลว.26 มี.ค. 2563
nrt6303461
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1739 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303460
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1738 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303459
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1736 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303458
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023./ว 1737 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303457
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 125 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303456
ที่ นศ 0023.5/202 ลว. 25 มี.ค. 2563
nrt6303455
ที่ นศ 0023.4/ว 1715 ลว. 25 มี.ค. 2563
nrt6303454
ที่ นศ 0023.5/ว 1695 ลว. 25 มี.ค. 2563
nrt6303453
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 123 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303452
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 122 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303450
ที่ นศ 0023.5/ว120 ลว.24มี.ค.63
nrt6303449
ที่ นศ 0023.5/ว121ลว.24มี.ค.63
nrt6303445
ที่ นศ 0023.3/ว118 ลว.24มี.ค.63
nrt6303448
ที่ นศ 0023.2/ว 1681 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303447
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1677 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303446
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1676 ลว. 24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|