หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6303426
ที่ นศ 0023.5/192 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303424
ที่ นศ 0023.3/ว 1600 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303425
ที่ นศ 0023.5/ว 1601 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303422
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1598 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303421
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1595 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303420
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1592 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303417
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1594 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303419
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1593 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303416
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1589 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303418
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1596 ลว.20 มี.ค. 2563
nrt6303414
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1580 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303413
ที่ นศ 0023.5/ว 1576 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303412
ที่ นศ 0023.5/ว 1575 ลว. 20 มี.ค. 2563
nrt6303396
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1543 ลว. 19 มี.ค. 2563
nrt6303411
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1560 ลว. 19 มี.ค. 2563
nrt6303409
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1555 ลว. 19 มี.ค. 2563
nrt6303407
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1559 ลว. 19 มี.ค. 2563
nrt6303406
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1556 ลว. 19 มี.ค. 2563
nrt6303405
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 1554 ลว. 19 มี.ค. 2563
ืnrt6303410
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1564 ลว. 19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|