หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1573 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304556
ที่ นศ 0023.2/ว 2057 ลว. 9 เม.ย. 2563
nrt6304555
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2056 ลว. 9 เม.ย. 2563
nrt6304554
ที่ นศ 0023.2/ว 2052 ลว. 9 เม.ย. 2563
nrt6304553
ที่ นศ 0023.2/ว 142 ลว. 9 เม.ย. 2563
nrt6304552
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2044 ลว. 9 เม.ย. 2563
nrt6304549
ที่ นศ 0023.5/227 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304548
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2024 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304547
ที่ นศ 0023.5/ว 2020 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304546
ที่ นศ 0023.5/ว 2019 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304545
ที่ นศ 0023.5/ว 2018 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304544
ที่ นศ 0023.2/ว 141 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304543
ที่ นศ 0023.1/ว 140 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304542
ที่ นศ 0023.1/ว 139 แลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304540
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2014 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304541
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2017 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304539
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2012 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304538
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/2011 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304537
ที่ นศ 0023.5/ว 2007 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304536
ที่ นศ 0023.5/ว 2006 ลว. 8 เม.ย. 2563
nrt6304535
ที่ นศ 0023.5/ว 2005 ลว. 8 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|