หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6303480
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.35/ว 1799 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303479
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1796 ลว. 30 มี.ค. 2563
nrt6303478
ด่วนที่สุด ที่ นส 0023.3/ว 129 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303477
ที่ นศ 0023.3/ว 1782 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303476
ที่ นศ 0023.3/ว 1779 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303475
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 1781 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303474
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1774 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303473
ด่วนทีสุด ที่ นศ 0023.3/ว 1772 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303472
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1768 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303471
ที่ นศ 0023.3/ว 1766 ลว. 27 มี.ค. 2563
nrt6303470
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1761 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303469
ที่ นศ 0023.5/ว 1759 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303468
ที่ นศ 0023.5/ว 1758 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303467
ที่ นศ 0023.5/ว 127 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303466
ที่ นศ 0023.3/ว 1754 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303465
ที่ นศ 0023.3/ว 1752 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303464
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1751 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303451
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1683 ลว. 24 มี.ค. 2563
nrt6303463
ที่ นศ 0023.3/ว 1744 ลว. 26 มี.ค. 2563
nrt6303462
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1742 ลว.26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|