หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืืnrt6302287
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1076 ลว.27ก.พ.63
nrt6302288
ที่ นศ 0023.3/ว 83
nrt6302286
ที่ นศ 0023.5/ว 1071 ลว. 27 ก.พ. 2563
nrt6302285
ที่ นศ 0023.5/ว 1069 ลว. 27 ก.พ. 2563
nrt6302284
ที่ นศ 0023.5/ว 80 ลว. 26 ก.พ. 2563
nrt6302282
นศ0023.5/ว1063 ลว.26 ก.พ. 63
ืืืืnrt6302281
นศ0023.5/ว1060 ลว.26 ก.พ.63
nrt6302280
ที่ นศ 0023.5/ว1057 ลว.26ก.พ.63
ืnrt6302283
ที่ นศ 0023.1/ว3861 ลว.26ก.พ.63
ืnrt6302279
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1048 ลว.26 ก.พ.63
nrt6202278
ที่ นศ 0023.3/ว 1047 ลว. 26 ก.พ. 2563
nrt6302277
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1046 ลว. 26 ก.พ. 2563
nrt6302276
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 78 ลว. 25 ก.พ. 2563
nrt6302275
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 77 ลว. 25 ก.พ. 2563
nrt6302274
ที่ นศ 0023.5/ว 1022 ลว. 25 ก.พ. 2563
nrt6302273
ที่ นศ 0023.1/ว 74 ลว. 24 ก.พ. 2563
nrt6302272
ที่ นศ 0023.3/ว 1012 ลว. 24 ก.พ. 2563
nrt6302255
ที่ นศ 0023.3/ว 959 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
nrt6302270
ที่ นศ 0023.5/ว 21 ก.พ. 2563
nrt6302269
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 71 ลว. 21 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|