หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt6303381
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1454ลว.16มี.ค.63
nrt6303379
ที่ นศ 0023.3/ว 108 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303378
ที่ นศ 0023.3/ว 1440 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303377
ที่ นศ 0023.3/ว 1438 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303380
ที่ นศ 0023.4/ว 1439 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303376
ที่ นศ 0023.3/ว 1437 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303374
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 106 ลว. 16 มี.ค. 2563
nrt6303371
ที่ นศ 0023.5/ว 176 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303373
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 1429 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303372
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1427 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303368
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1522 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303364
ที่ นศ 0023.2/ว 1423 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303363
ที่ นศ 0023.5/ว 1421 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303367
ที่ นศ 0023.3/ว 102 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303366
ที่ นศ 0023.3/ว 1420 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303365
ที่ นศ 0023.3/ว 1419 ลว. 13 มี.ค.2563
nrt6303359
ที่ นศ 0023.3/ว 1400 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303358
ที่ นศ 0023.3/ว 1405 ลว. 13 มี.ค. 2563
nrt6303357
ที่ นศ 0023.3/ว 1404 ลว. 13 มี.ค.2563
nrt6303362-2
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว793 ลว. 11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|