หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1380 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6302184
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 722 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302185
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 721 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302183-1
ที่ นศ 0015/ว 80 ลว. 4 ก.พ. 2563
nrt6302183
ที่ นศ 0023.3/ว 52 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302182-1
nrt6302182
ที่ นศ 0023.3/ว 49 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302177
ที่ นศ 0023.5/ว 710 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302176
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 709 ลว. 6 ก.พ. 2563
nrt6302181
ที่ นศ 0023.3/96 ลว. 5 ก.พ. 2563
nrt6302180
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 704 ลว.5 ก.พ. 2563
ืrt6302179
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 703 ลว. 5 ก.พ. 2563
nrt6302178
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 701 ลว. 5 ก.พ. 2563
nrt6302175
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 48 ลว.5 ก.พ.2563
nrt630170
นศ 0023.2/ว 212 ลว.13 ม.ค. 2563
nrt6302174
ที่ นศ 0023.3/ว 684 ลว. 5 ก.พ. 2563
nrt6302173
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 46 ลว. 5 ก.พ. 2563
nrt6301172
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 678 ลว. 4 ก.พ. 2563
nrt6301171
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 674 ลว. 4 ก.พ. 2563
nrt6301170
ที่ นศ 0023.3/ว 675 ลว. 4 ก.พ. 2563
nrt6301169
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 676 ลว. 4 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69|