หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1386 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6301131
ที่ นศ 0023.5/ว 32 ลว. 27 ม.ค. 2563
nrt6301130
ที่ นศ 0023.3/ว 511 ลว. 27 ม.ค. 2563
nrt6301129
ที่ นศ 0023.4/ว 510 ลว. 27 ม.ค. 2563
ืnrt6301128
ที่ นศ 0023.5/67 ลว. 24 ม.ค. 2563
nrt6301127
ที่ นศ 0023.5/63 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301125
ที่ นศ 0023.3/ว 491 ลว. 24 ม.ค. 2563
nrt6301124
ที่ นศ 0023.5/ว 411 ลว. 21 ม.ค. 2563
nrt6301126
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 492 ลว.24 ม.ค.2563
nrt6301123
ที่ นศ 0023.3/ว 468 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301122
ที่ นศ 0023.5/ว 464 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301120
ที่ นศ 0023.5/ว 453 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301120
ที่ นศ 0023.5/ว 451 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301119
ที่ นศ 0023.5/ว 30 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301118
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 29 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301117
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 28 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301116
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 466 ลว. 23 ม.ค. 2563
nrt6301114
ที่ นศ 0023.3/ว 433 ลว. 22 ม.ค. 2563
nrt6301113
ที่ นศ 0023.3/ว 429 ลว. 22 ม.ค. 2563
nrt6301115
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 437 ลว. 22 ม.ค. 2563
nrt6301112
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 424 ลว. 22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70|