หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1386 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091263
ที่ นศ 0023.5/ว 417 ลว. 1 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 416 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091261
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4723 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091260
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4721 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091259
ที่ นศ 0023.3/ว 4718 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091258
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4719 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091257
ที่ นศ 0023.5/ว 4679 ลว. 28 ส.ค. 2563
nrt63091256
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/16275 ลว. 28 ส.ค. 2
nrt63091255
ที่ นศ 0023.5/16274 ลว. 28 ส.ค. 2563
nrt63091254
ที่ นศ 0023.5/ว 4678 ลว. 28 ส.ค. 2563
nrt63091253
ที่ นศ 0023.2/ว 415 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081252-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว 4552 ลว. 24 ส.ค. 2563
nrt63081252
ที่ นศ 0023.3/16509 ลว. 1 ก.ย. 2563
nrt63091251
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4705 ลว.31 ส.ค. 2563
nrt63081250
ที่ นศ 0023.3/ว 4712 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081249
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 4706 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081248
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4707 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081246
ที่ นศ 0023.5/ว 4698 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081245
ที่ นศ 0023.5/ว 4697 ลว. 31 ส.ค. 2563
nrt63081244
ที่ นศ 0023.3/ว 16296 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|