งานกฎหมาย ฯ
     
งานกฎหมาย ฯ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท. ภายใต้กฎหมายจัดตั้งและกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562