กิจกรรม : สถจ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีส่งมอบถังขยะติดเชื้อ


รายละเอียด :
    เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีส่งมอบถังขยะติดเชื้อ ตามโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการส่งมอบถังขยะติดเชื้อ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 466 ใบ ให้แก่ อปท.185 แห่ง ส่วนราชการ 50 แห่ง โรงเรียนในสังกัด อปท. 43 แห่ง สถานที่พักคอยผู้ติดเชื้อ covid19 (HI / CI) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (LQ) 188 ศูนย์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle และการจัดการขยะติดเชื้อในปี 2565 ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564    อ่าน 284 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**