รับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งข่าวทุจริต
ชื่อ-นามสกุล :
บัตรประจำตัวประชาน :
ที่อยู่ :
Email :
เบอร์โทรติดต่อ :
ข้อเสนอแนะ :
รหัสส่งข้อมูล :

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์

075-343312