กิจกรรม อำเภอบางขัน
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางขัน
รายละเอียด :
    ท้องถิ่นอำเภอบางขัน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางขัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน โดยมีนายสมยศ เขียวบรรจง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.) ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอบางขัน เป็นประธานในที่ประชุม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 365 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**