กิจกรรม อำเภอบางขัน
กิจกรรม : 28 พ.ย.62 อบต.บางขันจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้


รายละเอียด :
    เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน โดยมีนายสุรินทร์ ศรีสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นประทานในพิธี มีตัวแทนหมู่บ้านและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบางขัน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประมาณ ๙๕ คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 592 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**