กิจกรรม อำเภอปากพนัง
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (ปากพนัง)


รายละเอียด :
    วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ที่ว่าการอำเภอปากพนัง นายโสภา แก้วจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยมีนายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วย นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ,ผู้บริหารท้องถิ่น ,พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอปากพนัง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป (ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**