กิจกรรม อำเภอพรหมคีรี
กิจกรรม : ทต.พรหมคีรี มอบหน้ากากอนามัยเพื่่อใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)


รายละเอียด :
    ทต.พรหมคีรี อ.พรหมคีรี ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,260 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,342 ขวด และแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ให้กับประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันตนเองเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563    อ่าน 93 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**