กิจกรรม อำเภอพรหมคีรี
กิจกรรม : ทต.ทอนหงส์ มอบหน้ากากอนามัยเพื่่อใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)


รายละเอียด :
    ทต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี ได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทอนหงส์ เพื่อป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัส COVID 19
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563    อ่าน 76 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**