กิจกรรม อำเภอพรหมคีรี
กิจกรรม : ทต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564    อ่าน 141 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**