กิจกรรม อำเภอพรหมคีรี
กิจกรรม : ้นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.บ้านเขาปูน สังกัด ทต.พรหมโลก


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ท้องถิ่นอำเภอพรหมคีรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขอวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 587/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.บ้านเขาปูน สังกัด ทต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564    อ่าน 33 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**