กิจกรรม อำเภอหัวไทร
กิจกรรม : การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564


รายละเอียด :
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร เพื่อตรวจประเมินตามโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564 ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สุขนิยมฟาร์ม ระบบบำบัดน้ำเสีย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทำปุ๋ยจากพืช โดยมีท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ร่วมให้การต้อนรับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**