หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 60 และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 60
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2561