หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง การแต่งตั้งคกก.ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพ การปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการของพนง.ครูเทศบาลและอ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561