หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนม.ค.2561และฉบับเพิ่มเติมเดือนก.พ.2561มาเพื่อทราบและนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2561