หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพ.ร.บ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2พ.ศ.2549
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2561