หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง กรมสถ.แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์(อธ๒)ตามภาคผนวก ๒ เพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2561