หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดส่งแบบรายงานให้จังหวัดตามแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school Information System: SIS) ประจำปีการศึกษา 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561