หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานการจัดทำระบบรายงานการเตรียมความพร้อมของอปท.ตามร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....ส่งจว.ภายในวันที่ื31 พ.ค.2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561