หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวนเด็กเล์กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีการศึกษา 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2561